Licensbetingelser

Indledning

Du skal læse de følgende betingelser og vilkår grundigt før du benytter dette program.

Al brug af programmer udgivet af FacilisDK er underlagt disse licensbetingelser medmindre du har en anden aftale med FacilisDK.
Ved at svare ja til at du accepterer betingelserne, indvilliger du i at du er underlagt alle betingelser og vilkår beskrevet herunder.
Hvis du ikke kan acceptere indholdet af licensbetingelserne må du ikke fortsætte installationen og du vil ikke have ret til at benytte nogen del af softwarepakken.
FacilisDK forbeholder sig ret til at opdatere licensbetingelserne fra tid til anden uden anden varsel end at offentliggøre den nye udgave på FacilisDK’s hjemmeside på http://www.facilis.dk/.
Du bør læse den nyeste udgave af dette dokument for at sikre at din brug af softwaren svarer overens med de nyeste licensbetingelser.

Gratis prøveversion

Gratis prøveversioner af softwaren må frit distribueres i sin oprindelige, u modificerede form.
Du må ikke inkludere egne filer eller på anden måde ændre i det oprindelige installationsprogram eller andre tilhørende filer.
Du må frit inkludere prøveversioner af software fra FacilisDK på Cd-rom’er eller andre medier forudsat at du IKKE tager betaling for softwaren samt at du sender en e-mail til kontakt@facilis.dk og fortæller hvornår og hvordan du ønsker at distribuere softwaren.

Licenseret version

Du køber en begrænset, personlig, ikke-videresælgelig licens til at benytte softwaren.
En licenseret kopi af softwaren må installeres på computere der benyttes af en enkelt person, eller på en arbejdsstation der, ikke samtidigt, benyttes af flere personer, men ikke begge dele.
En licenseret kopi af softwaren må tilgås via et netværk forudsat at du har købt individuelle licenser til alle arbejdsstationer der vil tilgå programmet gennem netværket.
Hver arbejdsstation skal have en individuel licens, ligegyldigt om de benytter softwaren samtidigt eller ej.
En Familielicens tillader at softwaren installeres på alle Pc’er, som ikke benyttes til forretningsmæssige formål, i en husstand.
Du må kun kopiere den licenserede version af softwaren som del af din egen sikkerhedskopiering.
Den licenserede version må IKKE distribueres til andre end licensejeren.

Support

FacilisDK yder gratis support genne e-mail
FacilisDK stræber efter at svare hurtigst muligt, men det skal forståes fra brugerens side, at FacilisDK drives på hobbyniveau når tiden findes, og at kvaliteten på support derfor ikke vil kunne sammenlignes med en kommerciel support.

Begrænsninger

Du accepterer at du ikke vil forsøge at udføre "reverse engineering", ændre, oversætte, lave produkter baseret på eller disassemble softwaren i sin helhed eller delvis eller på anden måde forsøge at gendanne programkoden eller benyttede ideer eller algoritmer fra softwaren.
Du må ikke fjerne beskeder om ejerskab eller andre tekster fra softwaren.

Begrænset garanti

Softwaren og enhver form for hjælp eller service du måtte modtage fra FacilisDK, vores leverandører eller samarbejdspartnere gives uden garantier af nogen form.
FacilisDK fralægger sig hermed enhver form for garanti for salgbarhed, ydelse eller egnethed til brug til specifikke opgaver.

Hverken FacilisDK, vores leverandører, licenshavere eller samarbejdspartnere garanterer at du vil få problemfri, uforstyrret brug af softwaren, eller at softwaren er fejlfri.
Ethvert program skal afprøves grundigt før du benytter det, og brugen af softwaren er på eget ansvar.

Begrænset erstatningsansvar

FacilisDK og vores licenshavere, leverandører, forhandlere og andre samarbejdspartnere kan ikke holdes ansvarlige for nogen form for indirekte, tilfældige eller direkte betingede skader af nogen art, herunder men ikke begrænset til mistet indtægt, mistet goodwill, arbejdsstop, computersvigt eller funktionsfejl, eller andre former for kommercielle skader eller tab.
På intet tidspunkt vil FacilisDK, vores licenshavere, leverandører, forhandlere og andre samarbejdspartnere hæfte for tab større end listeprisen for en licens til softwaren, det selvom FacilisDK, vores licenshavere, leverandører, forhandlere og andre samarbejdspartnere måtte være gjort bekendt med risikoen for sådanne tab.

Ophævelse

Denne aftale, inklusive samtlige af dine rettigheder til at benytte softwaren, vil automatisk og øjeblikkeligt ophæves hvis du ikke overholder betingelser og vilkår beskrevet i aftalen.
Ved ophævelse skal du omgående destruere alle kopier du måtte have af softwaren.Senest opdateret 10. oktober 2015